ianuarie, 2011

Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu este, cu siguran??, un scriitor supraapreciat. O mare parte din vin? apar?ine abia-r?posatului regim ?i realismului socialist la care scriitorul a aderat, pare-se, din convingere, dar ar fi o grav? eroare s? le atribuim acestora tot meritul de a-l fi umflat ( fatalitate !) pe Sadoveanu. Nu, lui Sadoveanu i se construise ?i i se alimenta un veritabil cult al personalit??ii cu mult nainte de r?zboi.

Ca om, Sadoveanu avea nu voca?ia, ci obsesia monumentalului, reprezentnd astfel, probabil, exemplul cel mai bun pentru recent-plecatul-dintre-noi Adrian P?unescu. nc? din adolescen??, ?i-a dorit s? alc?tuiasc? o monografie a vie?ii lui ?tefan cel Mare; atunci n-a reu?it, dar planul a r?mas n mintea tn?rului ambi?ios. Din p?cate, nu l-a prea modificat, iar rezultatele se cunosc (vom reveni, la momentul oportun, cu discu?ia asupra romanelor sale istorice). Iorga a decretat, s? ne amintim, anul 1904 drept anul Sadoveanu, n mare parte datorit? colosalului s?u debut editorial patru volume! Odat? intrat n gra?iile istoricului, S?m?n?torul ?i-a deschis paginile pentru scrierile sale, scrieri care ?i-au g?sit un mare r?sunet, se spune, n rndul cititorilor f?r? preten?ii, din toate mediile sociale. Diplomat, Sadoveanu n-a fost niciodat?, ngrijindu-se mai mult de propriile vicii (pescuitul ?i vn?toarea le-a ?i pus pe hrtie, n multe pagini ndoielnice post-46) dect de politic? sau activit??i de culturalizare. Din tinere?e, a fost la conducerea a ceva, fie c? era Teatrul Na?ional, fie c? era vreo revist? provincial?, fie c? era Marea Adunare Na?ional? sau chiar Uniunea Scriitorilor. ?i-a asumat toate aceste posturi ca pe ni?te merite personale, ca pe ni?te recompense, dovedindu-se un manager dezastruos mai peste tot ?i nel?snd n urm? nici o realizare concret?. Iat?, pentru a vedea cum era perceput de min?i lucide n epoc?, un foarte transparent fragment din Nu-ul lui Ionescu:

Literatul viitor, mzg?lindu-?i cu versuri eminesciene, nsemn?ri vl?hu?ene sau schi?e mihailsadovene?ti caietele, era totdeauna cuprins de o ndoial? maxim? asupra gloriei sale. Dac? ar fi f?cut ntmplarea s? se ntlneasc? cu pre?edintele S.S.R.-ului (era mai ales o vreme cnd se afla unul foarte nalt), l-ar fi cuprins o panic? mai mare dect dac? l-ar fi v?zut pe Jupiter. [...] Fa?? de publici?tii avaria?i de micile sau marile dezastre ale unei combativit??i imprudente, nu va fi nevoie s? fie politico?i ca mai nainte, ci, salutndu-i cu un simplu deget la p?l?rie, se va apropia de ei, protector ?i condescendent, si i va sf?tui s? fie mai astmp?ra?i ?i mai serio?i.

Fa?? de ceilal?i ns? va p?stra aceea?i timiditate. Va da manuscrisul imens al unui roman unuia din prozatorii permanent peria?i n revist?, unul din prozatorii cu mult? celebritate ?i ct mai pu?in? inteligen??, cum po?i u?or g?si n ?ara noastr? literar?, va fi recomandat unui editor, de asemenea periat n revist? ?i va deveni celebru.[1]

Se cuvine ns?, n cel mai pur spirit post-psihanalitic, s? l?s?m la o parte via?a scriitorului ?i s? ne ndrept?m privirea c?tre opera sa. Cantitativ gigantic? (numai n timpul vie?ii a publicat peste o sut? de volume!), literatura lui Sadoveanu impresioneaz? mai pu?in n ceea ce prive?te calitatea. Se pot lesne identifica trei etape n proza sadovenian? (poezia sa e irelevant?, iar teatru nu a scris): prima cea s?m?n?torist?, neinteresant? m?car prin titulatur?, a doua cea mitico-simbolic?, eminamente meritorie pe alocuri, a treia cea dedicat? realismului socialist, ontologic minor?.

Independent de cele trei etape (adic? atemporal), a scris interminabile ?i complicate romane istorice (Neamul ?oim?re?tilor, Fra?ii Jderi, Nicoar? Potcoav?, Zodia Cancerului sau Vremea Duc?i Vod? etc. etc. etc.), romane care au terorizat genera?ii ntregi de elevi, fiind practic concepute pentru manualele ?colare. Re?eta scrierii lor, strict pa?optist?, tr?deaz? din start un simplism impardonabil, bazat? fiind doar pe consultarea destul de aproximativ? cronicilor (care se ?tie n ce auspicii au fost scrise), cu grave interven?ii subiective. n plus, legendarul primeaz? nepermis de mult n ceea ce se pretinde a fi monografiile societ??ii medievale romne?ti. Trebuie amintite, pentru conformitate, ?i story-urile alambicate ?i practic imposibil de urm?rit, delimitarea mult prea drastic? ntre bine ?i r?u, erou ?i antierou , civiliza?ie ?i primitivism. Astfel, monumentalul sadovenian devine n romanele sale istorice un soi de grandomanie pueril?, lipsit? de un minim de fler, de sim? al cuvintelor sau m?car al m?surii.

Tot n afara timpului (sau n traversarea sa, totuna) se situeaz? ?i nemuritoarele sale pagini de descriere (?ara de dincolo de negur?, Valea Frumoasei, n p?durea Petri?orului), excelent material didactic pentru clasele primare ?i att. Fraze lungi, anacoluturi, limbaj m?rginit la cteva formule, stilistic? monoton?, lexic s?rac. Toprceanu, Caragiale l-au parodiat f?r? succes (de?i recognoscibil, stilul descrierilor sale nu se preteaz? parodiei, fiind n sine prea insipid, prea unic in a bad way).

S? ne ntoarcem la etapele crea?iei: proza s?m?n?torist? (Floare ofilit?, Povestiri de sear?, Oameni ?i locuri) nu dep??e?te, ca valoare, media publica?iei, iar cea socialist-realist? (Anii de ucenicie, Mitrea Cocor, Lumina vine de la r?s?rit) e nc? mai slab?.

Mitul e pentru Sadoveanu doar un pretext pentru a se da n spectacol. Din fericire, limba sa mulcom?, fraza sa greoaie, plot-ul s?u ntortocheat se asorteaz? cu ideea de a trata un mit local (pentru c?, de?i megaloman, Sadoveanu ?i cunoa?te limitele ?i nu se aventureaz? n spa?ii incerte sau obscure pentru orizontul s?u cultural; cnd o face, gafeaz? n mod grandios cazul Istoria marelui mp?rat Alexandru Macedon n vremea cnd era emirul lumii 5250 de ani). A?a se nasc, s? spunem, scrierile sale de c?p?ti: Creanga de aur, Divanul persian. Discu?ia n jurul Baltagului r?mne deschis?. Dac? n-ar fi un roman mitic ratat (artificial, tezist, senza?ional, ne-fantastic, social-ist), ar putea fi considerat un excelent roman poli?ist.

De ce atta solemnitate, atunci, cnd se aude pe undeva numele lui? Simplu: pentru c?, n descende?a epicurean? a romnilor de succes, a ?tiut s? se men?in? la nivelul unui ilustru mediocru: n-a f?cut g?l?gie, a f?cut politic?, n-a fost (?i nici n-a pretins c? ar fi fost) genial, a scris mult, a tratat cu teme banale n mod banal, nu ?i-a b?tut capul, n-a studiat, n-a f?cut filozofie.

Asta-i!


[1] Eugen Ionescu, Nu, Humanitas, 1991, pp. 225-237

Daphne du Maurier

Mult? vreme, numele Daphne-ei du Maurier rostit ntr-o societate literar? a strnit zmbete condescendente ?i priviri nu tocmai pre?uitoare adresate celui ce-l pronun?a. Cauze au fost destule: timpul ?i locul absolut nepotrivite n care a publicat (perioada inter- ?i imediat postbelic?, respectiv Marea Britanie, total nepreg?tit?), caracterul u?or al scrierilor sale, aplecarea spre genuri subliterare horror, suspense, ce implic? ntructva autoexcluderea scriiturii dintr-o intellectual heavyweight[1] (Margaret Forster), toate acestea nso?ite de un succes fabulos la publicul larg (care nseamn?, implicit, vnz?ri enorme). Invidioas? sau dezgustat? de acest succes, critica a ocolit pentru o lung? perioad? un verdict n ceea ce o prive?te pe scriitoarea britanic?[2].

Provenit? dintr-o familie cu tradi?ie cultural? (bunicul ei a fost scriitorul ?i caricaturistul George du Maurier, unul dintre numele importante ale cotidianului satiric Punch, tat?l ei cunoscutul actor sir Gerald du Maurier, mama sa actri?a Muriel Beaumont, nepoata lui William Comyns Beaumont), Daphne era predestinat?, s-ar zice, unei cariere n domeniu. Asta nu i-a f?cut ns? drumul mai u?or, ba dimpotriv?. Adev?rata notorietate nu ?i-a c?tigat-o prin propriile for?e, ci prin ecranizarea de c?tre Alfred Hitchcock a uneia dintre nuvelele sale P?s?rile. Trebuie spus c? Hitchcock a intervenit nepermis de mult n script-ul original, transformnd n mod dramatic suspense-ul ini?ial ntr-un horror mult mai pu?in valoros, spunem noi.

n cazul ecraniz?rilor celebre, de multe ori cartea din care au fost inspirate este dat? uit?rii. Nu vrem s? se ntmple acest lucru, a?a c? readucem n discu?ie nuvela propriu-zis?, care are, orice s-ar spune, valen?e ale fantasticului. Acest fantastic nu e unul clasic, ca cel teoretizat de Tzvetan Todorov sau Roger Caillois, el mprumut? de acolo doar crisparea, respingerea, angoasa latent?, dup? cum se va vedea n continuare.

Subiectul nuvelei e unul de veche tradi?ie: invazia. Op?iunea pentru o astfel de categorie de invadatori e ns? insolit? ?i imaginarea unor situa?ii verosimile (chestiune absolut necesar? fantasticului) dintr-o astfel de idee pare un efort don quijotesc. P?s?rile devine, privit? astfel, o nuvel? cu att mai valoroas?, pentru c? aerul ntmpl?rilor e unul absolut posibil, palpabil, cu att mai greu de respirat. Plasarea ac?iunii ntr-un sat izolat de pe malul Atlanticului, ntr-o toamn? ce?oas?, friguroas? nu este ntmpl?toare (?i nici cli?eic?, a?a cum s-ar crede: pn? la urm?, timpul ?i spa?iul snt ni?te simpli adjuvan?i n re?eta atmosferei fantastice; limbajul, situa?ia dincolo de spa?iu ?i timp , construc?ia personajului constituie ingrediente mult mai importante pentru prepararea fantasticului ca fel principal). Mai trebuie subliniat n leg?tur? cu P?s?rile faptul c? viziunea auctorial? nu dep??e?te n nici un moment grani?a grotescului sau macabrului, p?strndu-se n limitele unui soft horror de cea mai bun? calitate. Imaginile nu snt ?ocante (a?a cum nu snt nici comune), ci tulbur?toare:

ncerc? s? treac? n revist? numele diverselor soiuri de p?s?ri, s? se gndeasc? ce specie ar fi putut produce asemenea zgomot. [...] ?oimi, ulii, vulturi, ere?i uitase de p?s?rile de prad? uitase de p?s?rile de prad?. [...] Nu voia s? urce ?i ea, nu voia s? aud? ?op?iturile din camera copiilor, rcitul aripilor pe u??.[3]

Finalul, spre deosebire de cel al lui Hitchcock, specific american, e unul deschis, l?snd s? vjie sabia lui Damocles, l?snd poarta larg deschis? ca s? intre Dezastrul:

P?s?rile mai mici erau acum la fereastr?. Recunoscu cioc?niturile slabe ale ciocurilor ?i atingerea u?oar? a aripilor. ?oimii ignorau ferestrele. ?i concentrau atacul spre u??. Nat asculta zgomotul de lemn sf?rmat ?i se ntreb? cte milioane de ani de amintiri erau nmagazinate n creierele acelea minuscule, nd?r?tul ciocurilor ascu?ite, a ochilor p?trunz?tori, care le d?deau acum acest imbold de a distruge omenirea cu precizia ?i abilitatea unor ma?ini.

Am s? fumez ?i ultima ?igar?, i spuse el so?iei. Prost am fost; numai asta am uitat s? aduc de la ferm?.

Lu? ?igara ?i r?suci poten?iometrul radioului mort. Arunc? pachetul gol n foc ?i urm?ri cum l cuprind fl?c?rile.[4]

De un fantastic mult mai pregnant se bucur? nuvela Lentilele albastre, pe care o consider?m capodopera scriitoarei: Marda West, pacienta unei clinici de oftalmologie , sufer? o opera?ie complicat?, n urma c?reia, pentru recuperarea vederii, trebuie s? poarte o pereche de lentile albastre, speciale. Privit? prin aceste lentile, lumea se transform? dramatic: fiecare persoan? pe care o vede are cap de animal. Drama personajului frizeaz? absurdul: ini?ial, tr?ie?te cu impresia c? toate persoanele din jurul ei i joac? o fars? aberant?; pentru a nu da satisfac?ie acestora, nu reac?ioneaz? nicicum, de?i i stau pe limb? fel de fel de ntreb?ri, admonest?ri, crize de isterie:

Probabil c? masca era purtat? cu un anume scop. Poate era un fel de experiment, legat de adaptarea lentilelor de?i nu-?i putea imagina cum anume s-ar desf??ura el. ?i binen?eles c? era riscant s? provoci asemenea surprize, iar pentru persoanele mai slabe, ca ea, care trecuser? printr-o opera?ie, era de-a dreptul o cruzime[5]

Situa?ia se complic? atunci cnd le m?rturise?te tuturor cum i vede:

Nu v? sup?ra?i, doamn? West, dar nu n?eleg. I-a?i spus surorii Brand c? nc? nu vede?i foarte bine?

Nu e vorba c? nu v?d, replic? Marda West. V?d perfect. Scaunul e scaun. Masa e mas?. O s? m?nnc pui fiert. Dar dumneata de ce ar??i ca o pisicu??, ba nc? o m?? n toat? regula?

Poate c? nu fusese prea delicat?. Era greu s? nu-?i ie?i din fire. Sora Marda West ?i aminti vocea, era a surorii Sweeting, ?i numele i venea ca turnat se ndep?rt? de lng? m?su?a cu rotile.

Scuza?i-m? c? nu vin s? v? zgrii, spuse ea. E prima oar? cnd m? face cineva pisic?.

[...]

Nu inventez nimic, spuse pacienta. V?d foarte bine. Dumneata e?ti o m??, iar sora Brand este o vac?, dac? vrei s? ?tii.

[...]

Sor? ?ef?, spuse Marda West, haide?i s? nu ne mai nontr?m. Care este de fapt scopul la tot ceea ce se ntmpl??

Scopul cui, doamn? West?

Circului ?stuia, mascaradei.

A?a deci, pn? la urm? tot i-o trntise. ?i ca s?-?i nt?reasc? argumentul, ar?t? spre bonet?:

De ce v-a?i ales tocmai aceast? deghizare? Nici m?car nu e nostim?.

Se l?s? t?cerea. Sora, care simulase nainte c? vrea s? se a?eze, s? continue discu?ia, se r?zgndi ?i se ndrept? u?or spre u??.

Noi, care am fost instruite la Sf. Hilda, sntem mndre de insigna ce-o purt?m, spuse ea. Sper c? peste cteva zile ne ve?i p?r?si, doamn? West, ?i c? atunci ve?i privi n urm? cu mai mult? ng?duin?? dect ne privi?i acum.[6]

E interesant de psihanalizat personajul principal, prin prisma a ceea ce vrea s? vad? relativ la fiecare persoan?. Astfel, dac? sora Brand (despre a c?rei inteligen?? se cam ndoie?te) are, n mod logic, cap de vac?, dac? sora Sweeting[7] (pe care o considerase mereu perfidia ntruchipat?) are cap (?i comportament) de pisic?, dac? doctorul Russell (personaj neutru) are cap de cine fox terrier, cum explic?m capul de viper? al surorii Ansel (despre care, n memoria auditiv?, Marda West p?stra ideea bun?t??ii absolute)? Sau capul de vultur al lui Jim, so?ul ideal (cum se cam ntmpl? n literatura de consum)?

Criza pacientei se acutizeaz?, de la o vedenie la alta:

Nu cumva vocea suna mult prea nep?s?toare? Sau mna care nfunda actele n buzunarul pardesiului era o ghear?? Oricum era o posibilitate, o amenin?are pentru viitor. Era posibil s? se transforme ?i trupurile, minile ?i picioarele s? se schimbe n aripi, gheare ?i copite, iar n jurul ei s? nu mai r?mn? nici o f?rm? de om.

[...] ncerca s? se gndeasc? dac? mai r?m?sese cineva n care s? poat? avea ncredere. Familia ei era r?spndit?. Un frate c?s?torit n Africa de Sud, prieteni n Londra, nici unul cu care s? se afle n rela?ii strnse. n orice caz nu ntr-o asemenea m?sur?. Nimeni c?ruia s?-i spun? c? infirmiera s-a preschimbat n ?arpe ?i so?ul n vultur[8]

Schimbarea lentilelor albastre remediaz? n cele din urm? situa?ia, n sensul c? cei din jur revin la nf??i??rile normale, n schimb ea ns??i (care prin lentilele albastre ?i ap?rea perfect uman? n oglind?) se vede acum ca pe o superb? c?prioar?.

Dac? nu lu?m n seam? stng?ciile scriitorice?ti (caracteristice scriiturii feminine n general ?i paraliteraturii n special vocabularul limitat la cel fundamental, sugestia slab?, lipsa de expresivitate) ?i ne referim strict la ac?iuni, personaje, idei, putem vedea n Lentilele albastre o foarte interesant? nuvel? fantastic?, insuficient ?lefuit?, dar cu idei de mare poten?ial: ideea angoas?rii individului prin introducerea lui ntr-o lume a fabulosului, a inexplicabilului, crisparea acestuia naintea cnd ntlne?te imposibilul pot constitui argumente n acest sens.

M?rul e o alt? nuvel? cu valen?e fantastice. De?i la prima vedere d?m peste un horror de factur? gotic?, putem lesne descoperi elemente ale fantasticului, dup? cum se va vedea n continuare.

Subiectul nuvelei e simplu: protagonistul (al c?rui nume nu avem privilegiul s?-l afl?m) e urm?rit de imaginea obsedant? a so?iei, Midge, care a murit de curnd, dup? ce i-a terorizat ntreaga existen??. ncearc? s?-i ?tearg? acesteia urmele, s?-i arunce obiectele ?i lucrurile care-i amintesc de ea. Reu?e?te n mare m?sur?, cu o excep?ie: un m?r din livad?, pe care Midge l-a ngrijit ?i care pare uscat. Odat? cu venirea prim?verii, m?rul nflore?te, apoi d? ni?te fructe la fel de perfide cum fusese cndva Midge. Vine iarna ?i hot?r??te s?-l taie, dar e mpiedicat n cteva rnduri de gr?dinar. n cele din urm?, venind ntr-o sear? oarecum alcoolizat de la crcium?, vrea s?-l taie atunci, ?i prinde piciorul n tulpin? ?i moare nghe?at.

Motivul plantei uciga?e provine, desigur, din gotic, ?i a fost, cu siguran??, pus n literatur? cu mai mult? m?iestrie de un Edgar Allan Poe , de exemplu; aici ns? discut?m n al?i termeni: nu m?rul, ci amintirea Midge-ei l ucide pe protagonist, ?i nu moartea sa absurd? e cea care primeaz?, ci atmosfera ap?s?toare n care tr?ie?te el. Din nou, stilul greoi, mpiedicat, adeseori prea direct al scriitoarei, lipsa ei acut? de expresivitate umbresc din frumuse?ea nara?iunii. Ideile ns? r?mn, ?i ele conteaz?, pn? la urm?, cel mai mult cnd vine vorba de Daphne du Maurier.


[1] categorie grea a intelectualilor (engl.)

[2] Acest verdict a venit, n cele din urm?, ns? pu?in cam trziu n anii 90, imediat dup? moartea scriitoarei s-a subliniat atunci valoarea incontestabil? a romanelor sale (Rebecca, Golful francezului, ?apul isp??itor), caracterul latent fantastic al nuvelelor sale (P?s?rile, Lentilele albastre, M?rul, Panic? etc.), odat? cu incontestabilul talent narativ al Daphne-ei du Maurier.

[3] Daphne du Maurier, P?s?rile ?i alte povestiri, Bucure?ti, Univers, 1990, p. 35

[4] ibidem, p. 42

[5] ibidem, p. 193

[6] ibidem, pp. 198-203

[7] Dulcica (engl.) t.n.

[8] ibidem, pp. 211-212

?

Mama lu’ Ismaila Temperament e curv?: “am refuzat pentru c? ea a fost aducerea la b?rba?i la casa noastr? ?i de a face tot felul de lucruri”

Iat? ce mail am primit azi-diminea??:
Salut?ri de la Ismaila temperament ,

From: Mettle Ismaila <metlysima1@gmail.com>

Add to Contacts

Thu, 13 January, 2011 1:58:45

Salut?ri de la Ismaila temperament,

?tiu c? acest mail s-ar putea veni la tine ca o surpriz? pentru c? nu m? ?tiu ?i eu nu te cunosc prea. Numele meu este temperament Ismaila Mohamed , am 23 ani si o fetita de orfan. trziu tat?l meu a fost director general adjunct cu compania de petrol CNPC la rafin?ria Khartoum n Sudan, care a fost ucis mpreun? cu mama mea iubita si casa familiei noastre ars de rebeli n timpul ultimei crize n ?ara mea cnd militante Janjaweed a venit la casa noastr?, ?i aceasta a fost ceea ce ma trimis departe de ?ara mea s? Burkina Faso ca am facut-mi scape doar prin harul special al lui Dumnezeu.

Pute?i citi mai multe despre ?ara mea n BBC News.
(Http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm)
Cnd tat?l meu a murit, am fost de via?? cu mama mea pas fericit pn? cnd sa schimbat ceva ?i ea a vrut ca eu sa fie prosti, iar atunci cnd a aflat c? a fost o suma de bani a voit s?-mi mi-a cerut s? se deplaseze cu ea la Burkina Faso n cazul n care banii sunt depuse, astfel nct i se poate retrage banii, deoarece eu sunt ruda, dar am refuzat pentru c? ea a fost aducerea la b?rba?i la casa noastr? ?i de a face tot felul de lucruri. ?i ea mi-a implorat, dar am refuzat, ?i ea amenin?at s? m? ucid?, de aceea am fugit ?i au venit la Burkina Faso n cazul n care este depus banii ca refugiat, ?i am mers la banc? ?i au confirmat faptul c? banii sunt acolo ?i c? eu sunt ruda, dar ei mi-au cerut, de asemenea, s? aduc? un administrator care va sta pe numele meu, pentru c? este ceea ce trziu tat?l meu le-a poruncit.

De fapt, n c?utare de o persoan? onest? ?i de ncredere, care ma va ajuta s? se mute n lumea occidental?, pentru o viata mai buna, am ales s? v? contacteze, dup? rug?ciunile mele ?i cred c? nu va ncerca s?-mi ieftin, ci mai degrab? s? m? ia ca la propriul t?u popor . Desi poate va intrebati de ce sunt att de curnd n care s? v? f?r? s? te v?d, ?i i se va spune c? instant mea nc? mi spune c? ai putea fi adev?rat pentru mine. Pe scurt, voi dori s? dezv?lui mult pentru tine, dac? m? va ajuta s? se mute n ?ara dumneavoastr? cu substan?a care am mo?tenit de la mama mea. Am o sum? substan?ial? de $ 5,6 milioane, care i se va dori s? investeasc? n ?ara dumneavoastr? n orice afacere profitabil?, care v? sunt de a consilia ?i execute v?znd c? nu am nici o experien?? de afaceri pentru acum.

Cu toate acestea, va voi transmite cu documentele necesare pentru confirmarea accept?rii dumneavoastr? s? m? asiste pentru transfer ?i de investi?ii a fondului. Pe m?sur? ce m? vor ajuta la o investi?ie, ?i i se va dori s? finalizeze studiile mele, ca am fost in primul meu an la universitate, cnd criza a nceput. Inten?ia mea este s? v? compensa cu 10% din totalul banilor pentru serviciile dvs. ?i soldul meu trebuie s? fie de capital de investi?ii. Acesta este motivul pentru care am decis s? v? contacteze. Am contactat Banca si mi-au spus c? eu sunt liber s? vin? ?i pretinde bani ca singura fiic? a trziu tat?l meu ca i-au numarul secret tat?l meu mi-a dat. Acum, eu sunt n prezent tr?iesc n Hristos rege tab?r? De misiunii ca un refugiu.

Sunt de a?teptare pentru r?spunsul dumneavoastr?,
Cele mai bune n ceea ce
Temperament Ismaila.

Dincolo de con?inutul arhicunoscut (de?i greu de descifrat) ?i de tendin?a josnic? de marketing contagios-de-viral n care se nscrie (era totu?i n inbox, nu n spam), textul pare a fi scris de unul dintre elevii surzi ai mamei mele. A?i v?zut vreodat? un text scris de un elev surd din na?tere? Cam ?sta e stilul, n general. n mod evident, s-a folosit goag?l translate, pornind, probabil, din englez?. Interesant e ce se ob?ine dac? ncerc?m s? traducem napoi n englez?, cu acela?i goag?l translate:

Greetings from Ismail temperament

I know this mail may come as a surprise to you that I do not know and I know you too. My name is Mohamed Ismail temperament, I’m 23 years old and an orphan girl. My late father was deputy director with the company CNPC oil refinery in Khartoum in Sudan, who was killed together with my beloved mother and our family home burned by rebels during the last crisis in my country when the militant Janjaweed came to our house , and this was what sent me away from my country to Burkina Faso as I made my escape only by special grace of God.

You can read more about my country in BBC News.
(Http: / / news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm)
When my father died, I was living with my step mother happy until something changed and she wanted me to be stupid, and when he learned that a sum of money was willed to me to me asked her to go to Burkina Faso where the money is deposited, so that i can withdraw the money, because I am a relative, but I refused because she was bringing in men at our house and do all sorts things. And she begged me, but I refused and she threatened to kill me, so I ran and came to Burkina Faso where the money is deposited as a refugee, and I went to the bank and confirmed that the money is I’m there and that relative, but they asked me also to bring an administrator who will sit on my name for that is what my late father commanded.

In fact, in search of an honest and trustworthy person who will help me to move in the Western world for a better life, I chose to contact you after my prayers and I will not try to cheat me, but rather take me as your own people. Although you may be wondering why I am so soon to you without seeing you, and i will say that my instant I still say that you could be true for me. In short, I want to reveal much to you, if you will help me move to your country with the substance that I inherited from my mother. We have a substantial sum of $ 5.6 million, which will like to invest in your country in any profitable business, you are to advise and execute seeing that I have no business experience for now.

However, I will forward the documents to confirm your acceptance to assist me transfer and investment of the fund. As an investment will help me and i will like to complete my studies, I was in my first year at university, when the crisis began. It is my intention to compensate you with 10% of the total money for your services and the balance shall be my investment capital. This is why I decided to contact you. I contacted the bank and they told me that I am free to come and claim the money only daughter of my late father that he had secret number my father gave me. Now, I am currently living in Christ The King Mission as a refuge camp.

I am waiting for your reply
The best in
Temperament Ismail.

Cu cteva mici erori, textul sun? aproape normal engleze?te, de?i tradus dintr-o romn? absurd?. ?i, culmea, merge, probabil, spre sensul ini?ial. O s? le scriu un mail celor de la goag?l, s? le propun s? angajeze oameni surzi de ambe limbi pentru traducerile romn?-englez? ?i retur. Rezultate garantate!

video-reportaj: Revelion n Bucovina

De cteva luni bune, snt asaltat pe toate posturile, gazetele ?i gardurile de campania udrei ?i fluturului, cr?ciun n bucovina. Eu mai am, a?a, cte o no?iune vag? despre mirifica regiune, dup? 23 de ani ?i 364 de zile petrecu?i ?i, respectiv, petrecute acolo, a?a c? nu prea m-a entuziasmat perspectiva. Din (ne)fericire, de cr?ciun n-am ajuns pe meleagurile natale, fiind prins cu ne?te treburi, ne?te chestii, ne?te probleme prin capital?. Revelionul, ns?, l-am programat, mpreun? cu tovar??a, pentru a?a-zisa sta?iune turistic? Gura Humorului , un trend nou, pare-se, printre turi?tii de circumstan?? care-mi populeaz?, cu o insisten?? demn? de cauze mult mai bune, mediul nconjur?tor. Am luat aceast? decizie nu datorit? spiritului de turm? (care mi guverneaz?, din nefericire, o mare parte a vie?ii), ci din ra?iuni de spa?iu (G.H. mi este ntructva aproape de locurile de ba?tin?, vizitabile cu o atare ocazie).

De la sosire, am luat act de proverbiala ospitalitate romneasc?, prin aceea c? baba care urma s? ne cazeze ne-a serivt o mini-?eap?, contractndu-ne o zi n minus fa?? de cum era stabilit, pentru aceea?i sum? de bani. N-am comentat nimic, e un risc pe care trebuie s? ?i-l asumi. Am l?sat repede bagajele ?i am pornit n misiune de recunoa?tere ?i acomodare cu sta?iunea. Zona turistic? Arini?, locul unde se-ntmpl? totul, p?rea un proiect serios ?i bini?or implementat: baz? sportiv?, bazin de not, club, pationoar, prtie, tren de pl?cere. Mici, vin fiert, restaurant, instala?ii, becule?e, lumini?e. C?ru?e, s?nii trase de cai, punte metalic? peste Moldova.

ncet-ncet, fiecare mit a nceput s? cad?: patinoarul era pu?in mai mare dect livingul cabanei unde eram caza?i, sala de sport n-avea nc?lzire, puntea se cl?tina din toate ncheieturile. O plimbare cu moc?ni?a, nghesuit? ?i zgribulit?, mi-a servit un guturai de toat? frumuse?ea. Clubul era nchis. Prtia era impracticabil? pe por?iuni mari, fiind ori prea abrupt?, ori f?r? z?pad? (tunurile erau mai mult de decor ?i de b?gat-z?pad?-n-frez?). Pu?inele zone n care se putea schia erau flancate de h?uri sau de zone cu vegeta?ie nclcit?, n care nu ?i-ai fi dorit s? ajungi. Telescaunul s-a blocat n aer, ocazie cu care am realizat un reportaj de la fa?a locului (eram nc? vesel, traversasem abia jum?tate din timpul de stat suspendat n aer):

(Scuza?i accentul, revenisem, vorba aia, acas?).

ntor?i la caban?, am socializat cu baba; dumneaei s-a servit f?r? jen? din nghe?ata noastr? (pentru nepo?el) adus? de acas?, i-a trimis pe b?rbat?-su ?i fiic?-sa s? ne colinde ?i s? le d?m de b?ut ?i ne-a interzis s? dans?m (nu mai trop?i?i! 30 decembrie 2010 , orele 23) ?i s? d?m muzica tare. Superb! De bine, de r?u, am nceput distrac?ia pe silent, f?r? vibra?ii, renviind un vechi hit:

Apoi, ne-am ndreptat aten?ia spre Buddha Bar (nghesui?i n baie, am cntat nemuritoare coveruri manelizate dup? piese de larg? ?i g?letos-de-larg? circula?ie interna?ional?). N-a lipsit hitul namb?r-oan, excelenta adaptare a lui Petronel Parizer dup? Sting Barosanu:

Asta a fost prima noapte, condimentat? cu somnul agitat al lui Nicu:

A urmat o zi lung? ?i mahmur?, urmat? de petrecerea de revelion, ocazie cu care lucrurile au sc?pat definitiv de sub control. Mai nti, o ?leaht? de cocalari ?i pi?ipoance au arestat muzica, infectndu-ne urechile cu muzic? de calitate ?i ochii cu manifest?ri zoologice:

Oamenii normali (printrei ei Dudu, gagica-de-vis a trlanilor) ne-au l?sat singuri, s? ne lupt?m cu tenebrele. Doi (aproape trei) dintre oamenii normali r?ma?i pe baricade n-au aflat vestea plec?rii Andrei, a?a c? s-au decis s-o colinde:

La 12 noaptea, am ie?it afar? s? cnt?m genericul de la Dallas:

Spre diminea??, mo?ul-gazd? s-a sesizat ?i a urcat la noi s? le fac? scandal dezbr?ca?ilor. N-a sc?pat de furia babei, care l-a b?tut zdrav?n (din p?cate, filmarea ne-a fost sustras? de securitate) ?i apoi, pentru reconciliere , ne-a produs ni?te mici cruzi, dintre care a recuperat jum?tate. Pe la 11 ne-a anun?at c? i s-a urt de noi, prilej cu care ne-a dat afar?, neuitnd s? sustrag? pr?jiturile noastre (f?cea cur??enie), pe care le-a consumat mpreun? cu familia ei retard?. Superb, din nou!

Am plecat acas? cu coada ntre picioare, obosi?i ?i blegi, preg?ti?i pentru un 2011 oricum mai prost. S?rb?tori n bucovina am vrut? S?rb?tori n bucovina am primit!

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X