Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu este, cu siguran??, un scriitor supraapreciat. O mare parte din vin? apar?ine abia-r?posatului regim ?i realismului socialist la care scriitorul a aderat, pare-se, din convingere, dar ar fi o grav? eroare s? le atribuim acestora tot meritul de a-l fi umflat ( fatalitate !) pe Sadoveanu. Nu, lui Sadoveanu i se construise ?i i se alimenta un veritabil cult al personalit??ii cu mult nainte de r?zboi.

Ca om, Sadoveanu avea nu voca?ia, ci obsesia monumentalului, reprezentnd astfel, probabil, exemplul cel mai bun pentru recent-plecatul-dintre-noi Adrian P?unescu. nc? din adolescen??, ?i-a dorit s? alc?tuiasc? o monografie a vie?ii lui ?tefan cel Mare; atunci n-a reu?it, dar planul a r?mas n mintea tn?rului ambi?ios. Din p?cate, nu l-a prea modificat, iar rezultatele se cunosc (vom reveni, la momentul oportun, cu discu?ia asupra romanelor sale istorice). Iorga a decretat, s? ne amintim, anul 1904 drept anul Sadoveanu, n mare parte datorit? colosalului s?u debut editorial patru volume! Odat? intrat n gra?iile istoricului, S?m?n?torul ?i-a deschis paginile pentru scrierile sale, scrieri care ?i-au g?sit un mare r?sunet, se spune, n rndul cititorilor f?r? preten?ii, din toate mediile sociale. Diplomat, Sadoveanu n-a fost niciodat?, ngrijindu-se mai mult de propriile vicii (pescuitul ?i vn?toarea le-a ?i pus pe hrtie, n multe pagini ndoielnice post-46) dect de politic? sau activit??i de culturalizare. Din tinere?e, a fost la conducerea a ceva, fie c? era Teatrul Na?ional, fie c? era vreo revist? provincial?, fie c? era Marea Adunare Na?ional? sau chiar Uniunea Scriitorilor. ?i-a asumat toate aceste posturi ca pe ni?te merite personale, ca pe ni?te recompense, dovedindu-se un manager dezastruos mai peste tot ?i nel?snd n urm? nici o realizare concret?. Iat?, pentru a vedea cum era perceput de min?i lucide n epoc?, un foarte transparent fragment din Nu-ul lui Ionescu:

Literatul viitor, mzg?lindu-?i cu versuri eminesciene, nsemn?ri vl?hu?ene sau schi?e mihailsadovene?ti caietele, era totdeauna cuprins de o ndoial? maxim? asupra gloriei sale. Dac? ar fi f?cut ntmplarea s? se ntlneasc? cu pre?edintele S.S.R.-ului (era mai ales o vreme cnd se afla unul foarte nalt), l-ar fi cuprins o panic? mai mare dect dac? l-ar fi v?zut pe Jupiter. [...] Fa?? de publici?tii avaria?i de micile sau marile dezastre ale unei combativit??i imprudente, nu va fi nevoie s? fie politico?i ca mai nainte, ci, salutndu-i cu un simplu deget la p?l?rie, se va apropia de ei, protector ?i condescendent, si i va sf?tui s? fie mai astmp?ra?i ?i mai serio?i.

Fa?? de ceilal?i ns? va p?stra aceea?i timiditate. Va da manuscrisul imens al unui roman unuia din prozatorii permanent peria?i n revist?, unul din prozatorii cu mult? celebritate ?i ct mai pu?in? inteligen??, cum po?i u?or g?si n ?ara noastr? literar?, va fi recomandat unui editor, de asemenea periat n revist? ?i va deveni celebru.[1]

Se cuvine ns?, n cel mai pur spirit post-psihanalitic, s? l?s?m la o parte via?a scriitorului ?i s? ne ndrept?m privirea c?tre opera sa. Cantitativ gigantic? (numai n timpul vie?ii a publicat peste o sut? de volume!), literatura lui Sadoveanu impresioneaz? mai pu?in n ceea ce prive?te calitatea. Se pot lesne identifica trei etape n proza sadovenian? (poezia sa e irelevant?, iar teatru nu a scris): prima cea s?m?n?torist?, neinteresant? m?car prin titulatur?, a doua cea mitico-simbolic?, eminamente meritorie pe alocuri, a treia cea dedicat? realismului socialist, ontologic minor?.

Independent de cele trei etape (adic? atemporal), a scris interminabile ?i complicate romane istorice (Neamul ?oim?re?tilor, Fra?ii Jderi, Nicoar? Potcoav?, Zodia Cancerului sau Vremea Duc?i Vod? etc. etc. etc.), romane care au terorizat genera?ii ntregi de elevi, fiind practic concepute pentru manualele ?colare. Re?eta scrierii lor, strict pa?optist?, tr?deaz? din start un simplism impardonabil, bazat? fiind doar pe consultarea destul de aproximativ? cronicilor (care se ?tie n ce auspicii au fost scrise), cu grave interven?ii subiective. n plus, legendarul primeaz? nepermis de mult n ceea ce se pretinde a fi monografiile societ??ii medievale romne?ti. Trebuie amintite, pentru conformitate, ?i story-urile alambicate ?i practic imposibil de urm?rit, delimitarea mult prea drastic? ntre bine ?i r?u, erou ?i antierou , civiliza?ie ?i primitivism. Astfel, monumentalul sadovenian devine n romanele sale istorice un soi de grandomanie pueril?, lipsit? de un minim de fler, de sim? al cuvintelor sau m?car al m?surii.

Tot n afara timpului (sau n traversarea sa, totuna) se situeaz? ?i nemuritoarele sale pagini de descriere (?ara de dincolo de negur?, Valea Frumoasei, n p?durea Petri?orului), excelent material didactic pentru clasele primare ?i att. Fraze lungi, anacoluturi, limbaj m?rginit la cteva formule, stilistic? monoton?, lexic s?rac. Toprceanu, Caragiale l-au parodiat f?r? succes (de?i recognoscibil, stilul descrierilor sale nu se preteaz? parodiei, fiind n sine prea insipid, prea unic in a bad way).

S? ne ntoarcem la etapele crea?iei: proza s?m?n?torist? (Floare ofilit?, Povestiri de sear?, Oameni ?i locuri) nu dep??e?te, ca valoare, media publica?iei, iar cea socialist-realist? (Anii de ucenicie, Mitrea Cocor, Lumina vine de la r?s?rit) e nc? mai slab?.

Mitul e pentru Sadoveanu doar un pretext pentru a se da n spectacol. Din fericire, limba sa mulcom?, fraza sa greoaie, plot-ul s?u ntortocheat se asorteaz? cu ideea de a trata un mit local (pentru c?, de?i megaloman, Sadoveanu ?i cunoa?te limitele ?i nu se aventureaz? n spa?ii incerte sau obscure pentru orizontul s?u cultural; cnd o face, gafeaz? n mod grandios cazul Istoria marelui mp?rat Alexandru Macedon n vremea cnd era emirul lumii 5250 de ani). A?a se nasc, s? spunem, scrierile sale de c?p?ti: Creanga de aur, Divanul persian. Discu?ia n jurul Baltagului r?mne deschis?. Dac? n-ar fi un roman mitic ratat (artificial, tezist, senza?ional, ne-fantastic, social-ist), ar putea fi considerat un excelent roman poli?ist.

De ce atta solemnitate, atunci, cnd se aude pe undeva numele lui? Simplu: pentru c?, n descende?a epicurean? a romnilor de succes, a ?tiut s? se men?in? la nivelul unui ilustru mediocru: n-a f?cut g?l?gie, a f?cut politic?, n-a fost (?i nici n-a pretins c? ar fi fost) genial, a scris mult, a tratat cu teme banale n mod banal, nu ?i-a b?tut capul, n-a studiat, n-a f?cut filozofie.

Asta-i!


[1] Eugen Ionescu, Nu, Humanitas, 1991, pp. 225-237

tovar??ul T. n vizit? de lucru

Duminic? seara, mpreun? cu tovar??a R., cadru de n?dejde al cooperativei familiale, am efectuat o vizit? de lucru la mor?ii poporului, ocazie cu care am f?cut ?i ni?te fotografii.

Bonus, o amintire de nepre?uit:

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X